I maj 2021 fyllde firman jämna år, då det är 40år sedan Hans-Erik Storlund och Rune Nyvall tog steget att starta byggföretag. Efter några år klev Rune till sidan, och Hasse drev firman på egen hand. Antalet anställda varierade ganska stort de första 20 åren då det både fanns goda tider och riktigt svåra tider (”90-tals laman”). Vi snabbspolar i historien, och ser en generationsväxling under åren 2016-2018, där Hasse trappat ner och Staffan Julin trappar upp från arbetsledare till VD. Ekonomiansvaret och de administrativa uppgifterna släpper Hasse ifrån sig till Johan Nordmyr, som blir CFO och småningom också styrelsens ordförande. Generationsväxlingen är genomförd och firman ser fram emot kommande utmaningar!

De senaste 20 åren har personalstyrkan varit ganska stabil kring 10 pers, men förstås lite fler de år firman har haft större projekt igång. Det är de anställda som är firmans bästa resurs; och på firmans jubileumsmiddag i juni tackades särskilt dessa 3 personer som alla som alla jobbat över 30år i bolaget: Hannu Autio, Veli-Matti Loukonen och Jari Korkeamäki .

Under detta års första hälft har renoveringen av Holmsgården i Vörå (Norrvalla) varit det största projektet, och eftersom det färdigställdes till sommaren så passade det ju bra att ta med lite av den byggprocessen i vår 40års-film också: