I somras inledde vi renoveringsarbetet med Holmsgården i Vörå, som är den gula herrgård som befinner sig uppe på Norrvallabacken. Det blir en totalrenovering där väldigt mycket rivs ut och nytt istället läggs in. Kvar av det gamla lämnas bland annat stockväggarna och de fina kakelugnarna. Men trots att nytt material kommer in kommer den gamla känslan och stilen att bevaras då huset i framtiden kommer fungera dels som kontorsutrymmen och dels som mötes- och konferensutrymme. När byggnaden står klar senast sommaren 2021 visar vi gärna upp entreprenaden med bilder såväl inifrån och utifrån. Tills dess får ni nöja er med några bilder på det skede vi är nu; huset är intäkt med väderskydd.